Váš server používá PHP verze 5.2.3, ale WordPress 4.3.1 vyžaduje alespoň 5.2.4.